Petri Dish Winter 2019

Petri Dish Late Fall 2018

Petri Dish Fall 2018

Petri Dish Spring 2018

Petri Dish Winter 2018

Petri Dish Fall 2017

Petri Dish Spring 2017

Petri Dish - Winter 2017

Petri Dish - Late Fall 2016

Petri Dish Archives 2016

Petri Dish Archives 2011 - 2015